De theoretische opleiding bestaat uit ongeveer 120 lesuren in klasverband en wordt gegeven door erkende lesgevers. Het programma omvat:

  • Luchtvaartwetgeving
  • Algemene kennis van het luchtvaarttuig
  • Vluchtprestaties en planning
  • Menselijke prestaties en beperkingen
  • Meteorologie
  • Navigatie!
  • Operationele procedures
  • Vluchtbeginselen
  • Radiocommunicatie

Deze lessen worden gegeven op zaterdagvoormiddag van 09u30 tot 13u00 (met uitzondering van de schoolvakanties) en lopen van begin september tot juni. Tijdens de lessen worden ook proefexamens afgenomen ter voorbereiding van het officieel examen.

De theoretische opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen in de kantoren van het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV). Het examen beslaat één volledige dag en bestaat uit meerkeuzevragen op PC. Je dient minimaal 75% te halen per vak om te slagen. Indien je niet slaagt in het initiële examen heb je nog recht op 2 herexamens.